Verkstadsbasen Linta

I samband med att civilflyget gick in i jetåldern projekterades “SAS” verkstadsbas “Lintaverken” för underhåll av jetmotorer. Anläggningen var klar att tagas i drift hösten 1959. Namnet LINTA kommer från vikingabyn linta som var belägen just där verkstadsanläggningen byggdes.  Rester av den gamla vikingabyn fanns kvar till slutet av 1600-talet. Restaurangen byggdes som personalrestaurang och stod klar i samband med invigning av verkstadsbasen.SAS introducerade år 1959 Sud Aviation SE-210 Caravelle och ett år senare Douglas DC-8-33.Aktuella motorer blev då Rolls Royce Avon RA 29 och Pratt & Whitney JT4A-9. Dessa motorer blev de första som kom att underhålla vid verkstadsbasen.1987 arbetade ca 600 personer vid Linta. Under 80-talet inleddes ett samarbete med Volvo Aero i Trollhättan och den 1 juli 1988 övergick verksamheten som en del av Volvo Aero. Volvo drev verksamheten fram till 2007.

Linta. Namnet Linta är skriftligt belagt 1361. Fru Christina Månsdotter i Stockby gav då sin dotter mark i “Linitorn”. På 1500-talet skrevs namnet “Linitte” och 1871 “Lynta”. 1569 lades byn under kungsgården Torvesund (föregångare till Drottningsholmsslott). På 1600-talet flyttades bebyggelsen i Linta till ett läge strax norr om kvarnbacksvägen men avhystes redan under århundrades senare hälft.

Linta var en by, som gränsade till Ulvsunda nordväst om Lillsjön. Den växte fram i tidig vendeltid. På Lintaberget finns byns gravbacke (600-1100) med åtminstone 87 rösen, stensättningar och högar (Brommas största gravfält RAÄ 28 undersökt 1933-38). Från sen vendeltid hade Linta också bosättning vid sentida Norrby (“norra byn”), där gravfältet grävdes ut 1959. Under medeltiden var Linta Brommas största by. 

Gravfältet vid byn Linta texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid fornlämningen. “Framför dig ligger Brommas största gravfält. Det tillhörde byn Linta som existerade från 500-talet till 1600-talet”Gravfältet RAÄ 28 har troligen närmare 100 gravar, gravfältskartan visar 87 stycken. Vänster om skylten är troligen från förhistorisk tid. Den sträckte sig från järnåldersgården Ulvsunda till Bromma kyrka via Linta by. Runstenen RAÄ 38 stod tidigare längs denna väg, men flyttades hit 1951.

Restaurang Linta. Restaurangen behåller den dåvarande arkitektur sedan 1959, byggnaden ligger på f.d kvarnbacksvägen numera Linta Gårsdväg 5. Restaurang Linta är en lunchrestaurang som har som koncept att laga mat från grunden. Svensk husmanskost och även internationellt. Restaurang Linta drivs av en familj som är ursprungligen från Chile och är bosatta i Sverige sedan  70 och 80-talet. Samma ägarna har drivit Restaurang Linta under ca 12 år. Köksmästaren “Marco” är en av ägarna på restaurangen hans erfarenhet har lämnat sina spår på många restauranger i Stockholm såsom “Le Maison Pierre, La Brochete, Restaurang Prinsen, Restaurang Riche, Restaurang Trollflöjten, Wallenius rederiet , Restaurang Markurell, Restaurang  KB, Restaurang Dionysos, Gyldene Freden, Ångfartyget Mariefred,  bl. a. Han är utbildad kock inom svenska & franska köket, har utbildning på Restaurangakademien. Han har haft utbildning bl. a med lärare som Karin Chädströms &  kock legendaren Örjan Klein.

Återträff: Alla som någon gång har varit anställd på motorverkstad under SAS (Scandinavian Airlines System) eller Volvo  Aero (Engine Services) -VAES tiden. Är välkomna på lintafesten på Restaurang Linta som äger rum varje år under marsmånad.  Ett stort tack till alla som deltar på festen och ett stort tack till festkommittén: Björn Nylén, Jan Angelhag, Jessica González, Robert Söderberg, Anders Åberg. Se gärna länken Lintafest.

konferens

Många av bilderna som finns på Restaurang Linta är gåvor till restaurangen från ex anställda från SAS och Volvo tiden och även från några gäster som är bosatta i Bromma. Stort tack till alla.

“Folket på Marken håller flygplanen i luftenLintaverken-50 års arbete med flygmotorunderhåll.  En bok som är skrivet av SAS och Volvo Aero ex anställda, Transportarbetaren, privatpersoner och Författarna och Civila Flygpersonalens Fackförening en utgåva från 2009. Boken finns att köpa på Restaurang Linta.

Källor: Internet “Gravfältet vid byn Linta” Stockholmskällan.  Stockholms stadsmuseum. På vandring i Ulvsunda från Hans Törnsäter. Ett stort tack till  Gösta Almqvist som var sista chefen under SAS tiden fram till 1988-07-01,  som har bidragit med en del av texten.

 
Webmaster/Webbansvarig: Jessica González